Vereniging

U.S.R. "Triton"

De Utrechtse Studenten Roeivereniging "Triton" is opgericht op 5 oktober 1880 als sportvereniging voor Utrechtse studenten. Later is zij geëvolueerd in ook een studentenvereniging. Triton's hoofddoel is het faciliteren en organiseren van roeien in de breedste zin van het woord. Dit geldt voor breedtesport en topsport tegelijk. Ieder jaar melden zich bij Triton zo'n 500 nieuwe studenten aan, waarvan er maar 250 toegelaten kunnen worden vanwege beperkingen t.a.v. onze vloot en ons roeiwater. Van deze groep gaat een kleine groep wedstrijdroeien, waarbij ze zich meten met andere studenten uit heel Nederland, en zo'n negen keer per week trainen. Het grootste gedeelte gaat echter competitieroeien, wat betekent dat sportiviteit en gezelligheid gecombineerd worden. Deze groep roeit wel wedstrijden, maar traint in mindere mate. Het hoofddoel van Triton is om structureel bij de top-vijf beste roeiverenigingen van Nederland te horen, op zowel competitie- als wedstrijdgebied. Uiteraard willen we naast dit harde sportkarakter ook voldoende gezelligheid en ontspanning bieden voor al onze leden in de vorm van evenementen.