Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en Leden van Verdienste

De volgende personen zijn zij die de vereniging of haar doel belangrijke diensten hebben bewezen of zij wier verdienste jegens de vereniging zulks rechtvaardigt. Wij waarderen en danken de inzet van deze personen in hoge mate.

Ereleden
1883   J.J. Scheltema †
    J.W.F.J. van Eecke †
    W. Einthoven †
    L.F. Dentz †
    C.M.F. Stockhausen †
    J.P.A. van Balgoyen de Jong †
1885   C.M. Snellen †
    W.H. Cox †
    I.G. ten Noever de Brauw †
1887   H.J. Doude van Troostwijk †
1888   W.L. Borel †
    H. Snellen †
    C. Revers †
1890   J.C.A.F. Riedel †
1892   L.P. van Lelyveld †
1897   B. Borneman †
    J. Pleyte †
1898   D.F. van Duyl †
1899   C.M. Hartog †
    L.E. Brandt †
1900   J.G. Moltzer †
    C. Lulofs †
1905   Prof. dr. P.H. Damste †
1911   L.E. Loth †
1913   R.H. Brandenburg van Veen †
1917   Ph.S. Frenkel †
1918   J.J.P.C. van Kuyk † (later ingetrokken)      
1921   G. Fuhri Snethlage †
1923   Mr. dr. A. van Doorninck †
1925   W.J.Ph. van Waning †
1930           Dr. J.W. Hingst †
    C. Wehlburg †
1932   L.F. Tjalma †
1934   P.A. Roelofsen †
    G.L. Roell † (postuum)
1936   W.J. Oudegeest †
    J.J. van Lonkhuyzen †
1940   Mr. W.M. Kolff †
    R.F.H. Bokelmann †
    J.I. van der Leeuw †
    D. Willebrand †
1945   J.F.Ch. Steyling †
1946   H. de Langen †
1947   Mr. J.H.F. Bloemers †
1952   A.P. Nolen †
1953   F.A. Ameling †
1956   J.N. van der Horst †
    H. van der Woude †
    W.O. Koenigs †
1963   H.J.G. Leerink
1965   Tj.B. van Wimersma Greidanus
1967   B.R.H. Jansen
1973   B.J. Sira (Opopoi)
    C.M. Versteegh (Opopoi)
1974   H.J. Schuringa
1984   A.E. Gravesteijn
1993   L.J.M. Vermulst
1995   Mr. C.W. Bottema
2005   J.E.J. ten Berg
2012   R.V. Repelaer van Driel

 

 

LEDEN VAN VERDIENSTE

 

1930   A.J. Haagen Smit †
    B.I. Dommers †
    C.A. Schiltman †
1932   J. Cornelis †
    H.P. van der Mieden van Opmeer †
1936   J. Hamaker †
    F. Moltzer †
1941   F.P. Staverman †
    H. Frima †
1945   G.J. Cole
    Mr. N.J. Bink
1946   J.C. Verhagen
    A.H. Frederikse
1949   C.H.F. Kuntze †
    A.J.H. Beijerbergen van Henegouwen †     
1953   H. van Nes
    K.F.E. Vogelesang †
1957   T.B. In 't Veld †
1964   H. Goslinga
    H.A.L. Hovenkamp
1966   B.R.H. Jansen (erelid in 1967)
    F.K.J. Hartsuiker
1969   B. Brummelman
1976   W. van Schelven
    C.G.A. Bos
    Dr. E.H. Tan †
    Mej. A.E. Gravesteijn (erelid in 1984)
1978   H. Willemsen †
1987   Mej. L.J.M. Vermulst (erelid in 1993)
    B. Mulder
    R.E. Vermeulen
    Mej. A. Eikelenboom †
1990   J.H.L. Lycklama
1993   J. van Bekkum
1995   M. Buiting
    Drs. H. van Drogenbroek
1997   W.J. Heuvelman †
2001   Mr. B.W. Westermann
2006   A.M. Petten
    G.J. Beckeringh
    E. Dronkert
2008   S.J. van Duijn
2009   Mej. M. Klinkers
2010   C.J.J. Rom Colthoff
2012   Mej. A.C. Schellekens
    K. Hendriks
2014   V.C. de Hoog
    G. van der Biesen
    M.C.J. Lippus
Verdienste