Foto: ANS

Nabeschouwing Argo Najaarsslotwedstrijden

Afgelopen zaterdag is de laatste wedstrijd van de Najaarsbokaal verroeid in Wageningen. De Argo Najaarsslotwedstrijd bestond uit tweemaal een 1000 meter incluis keerboei op het smalle kanaal tussen het Waagse vee. Afgereisd naar de Grebbedijk waren de ploegen Heren 8/11 ‘17 en Heren 6/9/12 ‘17. Met een achttiende respectievelijk vierentwintigste plaats is deze laatste wedstrijd afgesloten. De warme erwtensoep bracht ons genoeg energie om het gala uit te spelen.

Dat brengt de Najaarsbokaal tot een einde en de enige overlevers der bokaal (Heren 8/11) hebben een 20e plaats weten te veroveren.

Heren en allen die eerder meegevaren hebben, competitie commissie en iedereen die is komen aanmoedigen: bedankt voor de gezellige en sportieve dagen! Alle andere ouderejaars, tot volgend jaar!