Benoeming tot Honorair Commissaris

Afgelopen vrijdag 21 februari zijn de volgende leden benoemd tot Honorair Commissaris:

  • P. Beele
  • M.C. Valk
  • W.J. Dam
  • A. Bhatoe
  • B.Y.Q. Berben
  • mej. E.L. van Marle
  • L.W. van der Veer
  • mej. R. Börger
  • mej. M.M. Kroezen

Wij willen het 138ste bestuur heel erg bedanken voor hun vele jaren inzet voor Triton en feliciteren met hun benoeming. Wij gaan ervan uit hen nog vaak terug te zien op ‘de Punt’!