Sluiting U.S.R. “Triton” in verband met het coronavirus

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de door de regering opgelegde maatschappelijke maatregelen, zullen Triton en de volledige Driewerf gesloten zijn voor alle activiteiten, inclusief het beoefenen van de roeisport en het gebruik van ergometers. 

Wij roepen alle leden op de genomen maatregelen serieus te nemen. Het coronavirus verspreidt zich momenteel snel en de keuzes die wij elke dag in het dagelijks leven maken, beïnvloeden dit beloop. Op dit vlak dragen wij, als jonge en sportieve studenten, allen een verantwoordelijkheid. Wij verzoeken u dan ook met klem om zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. 

Algemeen advies:

 

  • Wanneer u koorts (>38 graden) hebt in combinatie met hoesten, keel- of neusklachten of kortademigheid, dient u contact op te nemen met uw huisarts en dit meteen te melden via praeses@usrtriton.nl. Bij klachten dient u sociale contacten en contact met kwetsbare personen te vermijden;

 

Persoonlijke hygiëne:

  • Was regelmatig uw handen met voldoende water en zeep. Doe dit in ieder geval na wc-bezoek, voor de maaltijd en na het aanraken van gebruiksvoorwerpen in de publieke ruimte;
  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan;
  • Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek;
  • Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg;
  • Pas daarna goede handhygiëne toe; 
  • Schud geen handen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor aanvullende vragen verwijs ik u naar praeses@usrtriton.nl of de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus)