Varsity

Al decennialang is Triton onlosmakelijk verbonden met de organisatie van de Varsity. De Varsity is een roeiwedstrijd tussen de verschillende Nederlandse studentenroeiverenigingen. In 1878 had de Leidse studenten roeivereniging Njord de Delftste zustervereniging Laga, naar het voorbeeld van de wedstrijd tussen Oxford en Cambridge, uitgedaagd voor een wedstrijd. Sinds 1882 neemt ook Triton deel aan deze studentenwedstrijd waarin de ‘Oude Vieren’ over een afstand van 3000 meter laten zien wie de sterkste is.

In 1939 heeft de U.S.R. “Triton” de toezegging gedaan dat zij de verantwoordelijkheid zou dragen voor de organisatie van de Nationale Universiteitsroeiwedstrijden “Varsity” zo lang deze in Utrecht plaatsvinden. De K.N.S.R.B. Wedstrijdcommissie “Varsity” wordt ieder jaar gevormd door tien studenten afkomstig van de U.S.R. “Triton”. Deze zogenoemde Varsitycommissie wordt ondersteund door ruim 100 Tritonezen, de zogenaamde “Varsity Supercrew”. De organisatorische kwaliteiten van Triton worden jaarlijks vanaf september ingezet voor deze prestigieuze studentenroeiwedstrijd onder de bezielende leiding van het dagelijks bestuur van de K.N.S.R.B.

Meer info op Varsity.nl