Foto: Donker Utrecht

Vereniging

De Utrechtse Studenten Roeivereniging “Triton” is opgericht op 5 oktober 1880 tijdens een vergadering van leden van het Utrechtsch Studenten Corps. Triton haar hoofddoel is het faciliteren en organiseren van roeien in de breedste zin van het woord. Dit geldt voor breedtesport en topsport tegelijk.

Ieder jaar melden zich bij Triton zo’n 1200 nieuwe studenten aan, waarvan er maar 300 toegelaten kunnen worden vanwege beperkingen ten aanzien van onze vloot en ons roeiwater. Van deze groep gaat een kleine groep wedstrijdroeien, waarbij ze zich meten met andere studenten uit heel Nederland, en zo’n negen keer per week trainen. Het grootste gedeelte gaat echter competitieroeien, wat betekent dat sportiviteit en gezelligheid gecombineerd worden. Deze groep roeit wel wedstrijden, maar traint in mindere mate.

Het doel van Triton is om op wedstrijdgebied structureel bij de top drie beste roeiverenigingen van Nederland te horen. Op het gebied van competitieroeien streven we het doel van top vijf na. Uiteraard willen we naast dit harde sportkarakter ook voldoende gezelligheid en ontspanning bieden voor al onze leden in de vorm van evenementen.