Vertrouwenspersoon

Op Triton vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis voelt, en dat we respectvol met elkaar omgaan. Binnen de vereniging heeft het bestuur twee vertrouwenspersonen aangesteld die u kunt inschakelen in het geval van conflicten, pestgedrag en intimidatie, of om andere zaken te bespreken die u misschien dwarszitten of waar u hinder van ondervindt.

Alles wat u met deze twee personen bespreekt is vertrouwelijk en wordt dus verder niet met anderen besproken. Mocht je met een probleem zitten waar je over wilt praten of heb je hulp/advies nodig bij zaken binnen de vereniging waar je even geen raad mee weet, dan kun je altijd mailen naar vertrouwenspersoon@usrtriton.nl.