Ereleden & Leden van Verdienste

De volgende personen zijn zij die de vereniging of haar doel belangrijke diensten hebben bewezen of zij wier verdienste jegens de vereniging zulks rechtvaardigt. Wij waarderen en danken de inzet van deze personen in hoge mate.

Ereleden der Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”

Tj. B. van Wimersma Greidanus, 1965

B.R.H. Jansen, 1967

B.J. Sira, 1973

H.J. Schuringa, 1974

A.E. Gravesteijn, 1984

L.J.M. Vermulst, 1993

Mr. C.W. Bottema, 1995

J.E.J. ten Berg, 2005

R.V. Repelaer van Driel, 2012

A.C. Schellekens, 2017

K. Hendriks, 2023

 

Leden van Verdienste der Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”

H. Goslinga, 1964

B. Brummelman, 1969

C.G.A. Bos, 1976

W. van Schelven, 1976

R.E. Vermeulen, 1987

J.H.L. Lycklama, 1990

J. van Bekkum, 1993

M. Buiting, 1995

H. van Drogenbroek, 1995

B.W. Westermann, 2001

G.J. Beckeringh, 2006

E. Dronkert, 2006

A.M. Petten, 2006

S.J. van Duijn, 2008

M. Klinkers, 2009

C.J.J. Rom Colthoff, 2010

G. van der Biesen, 2014

V.C. de Hoog, 2014

M.C.J. Lippus, 2014

T.L. Hingstman, 2018

J.C.R. van Reedt Dortland, 2019

A.J. Everard, 2022

H. Langen, 2023