Oud-Triton

Oud-Triton is de vereniging van en voor oud-leden van Triton. Het doel van de vereniging is de band tussen de oud-leden te versterken, waar nodig het huidige Triton met raad en daad terzijde te staan en om Triton financieel te ondersteunen.

Als lid van Oud-Triton blijft u op de hoogte van de roeiprestaties en de zaken die op Triton spelen en wordt u uitgenodigd voor allerlei mooie activiteiten zoals de nieuwjaarsborrel, de oud-ledenborrel op de Varsity en het Zomerevenement. Daarnaast ondersteunt u met uw bijdrage Triton op vele manieren. Zo draagt Oud-Triton onder andere bij aan het opleiden van zowel wedstrijd- als competitiecoaches, de financiering van de hoofdcoaches en vele andere projecten die bijdragen aan het verhogen van het niveau op Triton.

Ook wanneer u nog student bent en of ouderejaarslid bij Triton kunt u lid worden van Oud-Triton. Oud-Triton biedt een studentenlidmaatschap aan. Voor €25,- per jaar kunt u uw netwerk uitbreiden en weet u zeker dat u niets van onze mooie donkerblauwe vereniging mist.

Meer info op Oudtriton.nl