Sponsorstichting

In 1988 besloot het bestuur van de U.S.R. “Triton” om gelden verkregen uit sponsoring, legaten en schenkingen buiten de formeel juridische verantwoordelijkheid van de U.S.R. “Triton” te brengen. Voor dit doel is de Stichting Sponsoring van de U.S.R. “Triton” opgericht: een juridisch gescheiden wettelijk orgaan. De Stichting Sponsoring van de U.S.R. “Triton” beheert de sponsorgelden, voortkomend uit het Sponsorcollege en het geld dat voortkomt uit legaten en schenkingen. De Stichting Sponsoring van de U.S.R. “Triton” committeert zich, na instemming, aan het meerjarenplan van Triton en waarborgt dat de sponsorgelden in doelen van dit plan worden geïnvesteerd. U kunt hen bereiken via sposti@usrtriton.nl. Zie hier het individueel declaratieformulier en het Ondersteuningsplan van de Sponsorstichting.