Overlijdensbericht Jasper van Diemen

Afgelopen weekend hebben wij het treurige nieuws ontvangen dat Tritonlid Jasper van Diemen donderdag- op vrijdagnacht is komen te overlijden. Hij stond als eerstejaars aan de start van het pad dat hij binnen Triton zou gaan bewandelen, maar bovenal aan het begin van zijn weg in het leven. 

Als vereniging raakt dit bericht ons diep. Waar Triton het grootste deel van de tijd een plek is waar plezier, zelfontplooiing en vriendschappen centraal staan, maakt dit momenteel plaats voor een gevoel van intens verdriet. Woorden schieten tekort als iemand op zo’n jonge leeftijd het leven moet verlaten. Daarom is het belangrijk om met elkaar bij deze droevige gebeurtenis stil te staan en dat we er voor elkaar zijn. 

Onze Zaal is maandag tot en met woensdag van 16.00 tot 20.00 uur geopend voor een laatste eerbetoon aan Jasper. Iedereen – zowel Tritonleden als externen – is hier welkom om samen te rouwen, de familie sterkte te wensen in een condoleanceregister, een kaarsje te branden of bloemen neer te leggen. 

Via deze link kunt u de rouwkaart van Jasper vinden.

Ons medeleven gaat uit naar de naasten en geliefden van Jasper. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze intens verdrietige tijd en de moeilijke periode die daarna zal volgen.

 

Met donkerblauwe groet,

Het 142ste Bestuur der U.S.R. “Triton”