Examencommissie

De Examencommissie ziet toe op het afnemen van examens voor verschillende roeibevoegdheden. Hieronder vallen onder andere het skiffexamen en het gladde vier examen.

Constitutie

  • President M.G.C. (Maarten) Bakker
  • ab Actis C.G. (Cas) van Leeuwen
  • Commissaris Boordroeien I Mej. M.M.M. (Marlies) Buné
  • Commissaris Boordroeien II E.A. (Enzo) van Toor
  • Commissaris Skiffen I M. (Melle) Le Fevre
  • Commissaris Skiffen II Mej. M.S. (Merel) Kraak