Examencommissie

De Examencommissie ziet toe op het afnemen van examens voor verschillende roeibevoegdheden. Hieronder vallen onder andere het skiffexamen en het gladde vier examen.

Constitutie

  • President Mej. M.M.M. (Marlies) Buné
  • ab Actis M.G.C. (Maarten) Bakker
  • Commissaris Boordroeien I A.L.G. (Alec) van Gerwen
  • Commissaris Boordroeien II Mej. F. (Femke) de Koe
  • Commissaris Skiffen I Mej. S.A. (Susan) Brookhuis
  • Commissaris Skiffen II J. (Jelle) Veldhuis
  • Commissaris Skiffen III Mej. A.T. (Abbie) Hartog