Examencommissie

De examencommissie ziet toe op het afnemen van examens voor de verschillende roeibevoegdheden.

Constitutie

  • President Sep Tolboom
  • ab Actis Sophie van de Weg
  • Commissaris Boordroeien Daphne Bruil
  • Commissaris Skiffen Melle le Fevre