Oud-leden Commissie

De Oud-leden Commissie ondersteunt de Commissaris Externe Betrekkingen van het bestuur en het Oud-Triton Bestuur in het organiseren en structureren van de voorbereidingen van Oud-Triton gerelateerde evenementen, zoals botendopen, benoemingen van Ereleden en Leden van Verdienste, Diesvieringen maar bovenal een nieuw te organiseren Oud-ledendag aan het einde van dit verenigingsjaar.

Constitutie

  • Presidente M.C.G. (Michelle) van Olst
  • ab Actis G.C.C.M. (Georgina) van Reeken
  • Fiscus B.R. (Bjarne) Zaal
  • Commissaris Evenementen I T.C. (Thomas) Beelaerts van Emmichoven
  • Commissaris Evenementen II I.J. (Iza) Friederichs
  • Commissaris Beleid G. (Winne) van Asselt