Oud-leden Commissie

De Oud-leden Commissie ondersteunt de Commissaris Externe Betrekkingen van het bestuur en het Oud-Triton Bestuur in het organiseren en structureren van de voorbereidingen van Oud-Triton gerelateerde evenementen, zoals botendopen, benoemingen van Ereleden en Leden van Verdienste, Diesvieringen maar bovenal een nieuw te organiseren Oud-ledendag aan het einde van dit verenigingsjaar.

Constitutie

  • President H.C. Mej. F. (Fiep) Warmerdam
  • ab Actis W.L. (Wieger) Prinsze
  • Fiscus G. (Winne) van Asselt
  • Commissaris Evenement I T. (Tim) van Geleuken
  • Commissaris Evenement II T.C. (Thomas) Beelaerts van Emmichoven