Loting Triton Bumping (herzien)

Hierbij de herziene loting voor de Triton Bumping. Om de dag soepel te laten verlopen, willen we u vragen de volgende informatie en de bijlagen goed door te lezen. Tijdens de dag zullen er broodjes verkocht worden aan het luik! Let op: het ochtendblok start om 09:45, het middagblok om 14:30. Vlottijden staan in de loting.

Vaarregels

Om te zorgen dat iedereen op tijd te water kan gaan, is het belangrijk om u aan de gegeven uiterlijke vlottijd te houden. Eerder vlotten mag wel, later niet. Zorg dat u ’s ochtends uiterlijk om 09:40 de start gepasseerd bent en ’s middags om 14:20, er wordt om 09:45 en 14:30 gestart. Ploegen die te laat bij de start zijn, worden uitgesloten van deelname. Bij de loting is in kleur aangegeven in welk gebied u mag oplijnen voor de start, zie hiervoor ook de kaart van het startgebied. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de starter op. Het kan zijn dat u voor de start even moet wachten, het is daarom belangrijk om voldoende droge en warme kleding mee te nemen.

Tijdens het oproeien gelden de normale vaarregels. Tijdens de wedstrijd heeft de inhalende ploeg voorrang bij bruggaten en keuze voor de wal van inhalen, de veiligheid van beide ploegen mag echter nooit in het geding komen. Om opstoppingen te voorkomen, is het verplicht om na de finish direct door te varen onder de snelwegbrug door richting de gevangenisbrug. Aan beide kanten van de gevangenisbrug staat een verkeersregelaar om dit in goede banen te leiden, volg aanwijzingen altijd op.

Rugnummers & prijsuitreiking

De rugnummers voor het ochtendblok kunnen worden opgehaald tussen 08:15 en 09:00 uur en moeten voor 12:00 uur worden ingeleverd, voor het middagblok kunnen de nummers opgehaald worden tussen 12:15 en 13:00 uur en ingeleverd worden van 15:30 – 16:00. Haal ook een nieuw rugnummer wanneer u in beide blokken met dezelfde ploeg start! Voor de rugnummers moet een borg van €10,- of een legitimatiebewijs worden ingeleverd. De prijsuitreiking van het ochtendblok is om 12:00, die van het middagblok om 16:15. Er zal lunch verkrijgbaar zijn in de zaal.

Veel succes en plezier komende zondag!