De Week van het Meerjarenplan

Als kritisch wetenschappelijk onderwezen studenten heeft u vast de afgelopen jaren enkele vraagtekens gezet bij wat zich op de Driewerf afspeelt. Wellicht vindt u dat er commissies ontbreken, mogelijkheden onbenut zijn gelaten en er nog vele verbeteringen voor het oprapen liggen.
De zinspreuk “altijd zo geweescht” is op Triton vaak te horen; maar het zal menigeen van u verbazen hoeveel van de “altijd zo geweeschte” zaken eigenlijk pas enkele jaren zo geweescht’ zijn.

Het Meerjarenplan is de rode draad van de koers die we op Triton varen. In het Meerjarenplan stellen we de visie, missie, ambities en doelen voor de komende jaren vast. Daarnaast denken we ook alvast samen na over hoe we deze doelen kunnen gaan uitvoeren.

Volgende week maandag begint de Week van het Meerjarenplan, een week waarin u samen met andere leden kunt meedenken en meepraten over de toekomst van Triton. U bent van maandag tot en met vrijdag elke avond welkom op ‘de Punt’ om onder het genot van een biertje en krachtvoer met elkaar het gesprek aan te gaan.

De avonden zullen elk een thema hebben, om een bepaald aspect van onze donkerblauwe vereniging te belichten. Wees dan ook vooral aanwezig op de avonden waar u denkt dat uw expertise, kennis en kunde het meest zullen schijnen. Of schuif aan bij een onbekender onderwerp om eens de andere kanten van de vereniging te zien.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Maandag: Opening en Evaluatie Meerjarenplan 2017-2022
    Een opening van de week en een avond waarin we het vorige Meerjarenplan onder de loep nemen. Wat is er afgelopen 5 jaar veranderd op de vereniging? Wat kunnen we verwachten van een nieuw Meerjarenplan? Waar moeten we mee door en wat is al bereikt?
  • Dinsdag: Competitie- en Zaalleven
  • Woensdag: Wedstrijdroeien
  • Donderdag: Open discussie
  • Vrijdag: Afsluiting
De avonden zullen als volgt worden ingedeeld:
18:00-18:15: Opening door bekende en vooral ervaren Tritonleden in het thema van de avond.
18:15-20:00: Doorwisselende tafelgesprekken van 20 minuten in kleine groepen. Elke tafel bespreekt zijn eigen thema’s en stellingen.
20:00-20:45: Een moment om alles even te laten bezinken, onder het genot van een biertje en een goed bord krachtvoer.
20:45-22:00: Een tweede ronde van doorwisselende tafelgesprekken

Het ziet ernaar uit dat de versoepelingen ruimte bieden om na 22:00 te kunnen ontspannen van alle discussies en denkmomenten in de vorm van een borrel en een biertje.

We kijken ernaar uit zo veel mogelijk van u te mogen begroeten komende week. Juist ook wanneer u denkt dat u nog niet lang genoeg op Triton rondloopt om iets te kunnen zeggen. U blijft nog het langst op de vereniging rondlopen. Grijp daarom deze unieke kans en bepaal samen met de andere leden de toekomst van Triton!