Benoeming Lid van Verdienste

Met het benoemen van André Everard tot Lid van Verdienste was er vorig weekend weer wat te vieren! Tijdens de Boris Mulder Botendoop heeft Triton getracht André te verassen met een Bijzondere AV. Tijdens deze uiterst korte en feestelijke AV is André Everard door de leden verkozen tot Lid van Verdienste.
Leden van Verdienste zijn leden die door hun tijd en donkerblauwe hart in te zetten voor Triton van een uiterst grote waarde zijn voor de vereniging. Zeker niet alleen roeiers, maar ook verdienstelijk coaches, bestuurders en commissietijgers worden tot deze positie benoemd. Wat telt is dat een Lid van Verdienste van onschatbare waarde voor de vereniging is.

Hoewel dit gezelschap uiterst klein is, zou het geen verbazing moeten zijn dat André hiertoe benoemd is. Naast dat André bij elkaar al decennia roeiers aan het coachen is, heeft hij zich ook ingezet voor het roeien als Tritonbestuur, NSRF-voorzitter, KNRB, Oud-Triton; de lijst houdt niet op.

Het was een mooie dag waar veel Oud-Tritonezen van de jaren ’80 aanwezig waren om met groot positief geluid ons nieuwste Lid van Verdienste in te juichen.

We danken André nogmaals voor alle inzet voor Triton, en het studentenroeien in het geheel, en koesteren de goede verwachting hem nog veel langer te zien!