Collegebesluit

Op 3 oktober jongstleden ontvingen wij een door het college van B&W genomen besluit inzake de problematiek rondom het steeds drukker wordende Merwedekanaal. Met de brief toont het college een groeiend bewustzijn van wat voor onze roeiers belangrijk is: een veilig bevaarbaar Merwedekanaal met zo min mogelijk gemotoriseerde vaart, zonder verdere versmalling van het vaarwater, met een doorlopend coachpad en overspannen door zo min mogelijk bruggen. Het college erkent dat de trainingsfaciliteiten voor de Utrechtse roeiers beneden gemiddeld zijn en zegt te willen voorkomen dat het Merwedekanaal sluipenderwijs ongeschikt wordt als trainingswater.

Tegelijkertijd worden in dezelfde brief voornemens benoemd die haaks staan op de door het college zelf genoemde uitgangspunten, zoals het toepassen van middenpijlers bij toekomstige bruggen, het bestuderen van voorzieningen ten behoeve van logistiek over het water, en het herstellen van de verbinding tussen het Merwedekanaal en de Catharijnesingel, hetgeen het aantal vaarbewegingen op het kanaal zal stimuleren.

Wij bedanken het college voor de inspanningen tot dusver, maar maken ons nog steeds grote zorgen over de toekomst van het Merwedekanaal als trainingswater. Door de drukte op het Merwedekanaal wijken onze ongestuurde boten noodgedwongen uit naar Vianen, iets wat in onze ogen niet past bij wat Utrecht graag wil zijn: een gezonde stad met ambitie. Wij zien ernaar uit om de genoemde intenties samen met het college concreter te maken. Opdat Utrecht ook in toekomst in staat is om toproeiers af te leveren!

Voor het collegebesluit en de reactie vanuit de 2300 Utrechtse roeiers, zie bijlage.

Raadsbrief roeien op het merwedekanaal

Reactie roeiverenigingen op raadsbrief