Update beleid coronavirus – alle sociale activiteiten gestaakt

Het betreurt het bestuur u mede te moeten delen dat met onmiddellijke ingang alle sociale activiteiten op de U.S.R. “Triton” tot nader order gestaakt zullen worden in verband met de uitbraak van het coronavirus. Vooralsnog heeft dit besluit geen gevolgen voor het beoefenen van de roeisport.

Wij hebben nauw contact met het RIVM en de GGD en stemmen ons beleid in overleg met hen af. Hierbij geven wij advies en een update over het huidige beleid.

Algemeen advies

 • Wanneer u koorts (>38 graden) hebt in combinatie met hoesten of kortademigheid, dient u contact op te nemen met uw huisarts en dit meteen te melden via praeses@usrtriton.nl. Bij klachten dient u sociale contacten te vermijden;

Persoonlijke hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met voldoende water en zeep. Doe dit in ieder geval na wc-bezoek, voor de maaltijd en na het aanraken van gebruiksvoorwerpen in de publieke ruimte;
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan;
 • Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek;
 • Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg;
 • Pas daarna goede handhygiëne toe;
 • Schud geen handen.

Beleid

 • In overleg met het RIVM, de GGD, de A.U.S.R. “Orca” en de U.R.V. “Viking” hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle sociale activiteiten op de U.S.R. “Triton” en de Driewerf tot nader order te staken en de zaal te sluiten. Dit houdt concreet in dat de zaal niet toegankelijk is en dat de geplande evenementen voorlopig geen doorgang zullen vinden;
 • Ook zullen de kleedkamers tot nader order afgesloten worden en zal het krachtgedeelte van het krachthonk niet toegankelijk zijn. Roeien in de roeibak is niet toegestaan;
 • De WC’s van de Driewerf zullen in het kader van sociale en fysieke hygiëne toegankelijk blijven;
 • De ergometers zullen beschikbaar blijven voor gebruik, met inachtneming van aanvullende hygiënische maatregelen omtrent desinfectie van de hendels;
 • Vooralsnog zal dit beleid geen gevolgen hebben voor het beoefenen van de roeisport op het Merwedekanaal en/of in Vianen. Het is voor zowel wedstrijd- als competitieroeiers toegestaan gebruik te maken van de vloot, met inachtneming van aanvullende hygiënische maatregelen omtrent desinfectie van hendels, etc. Omtrent wedstrijden wachten wij nader advies van de KNRB en NOC*NSF af. Wij zullen het verdere beleid op roeigebied met hen afstemmen en u op de hoogte houden.

Wij zullen u tijdig informeren als het advies verandert en/of wanneer verdere maatregelen moeten worden genomen. In overleg met alle betrokken partijen streven wij ernaar om zo snel mogelijk, mits dit veilig kan, de zaal te heropenen.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Voor aanvullende vragen verwijs ik u naar praeses@usrtriton.nl of de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus).